Plan zajęć na II semestr będzie dostępny po feriach zimowych