SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU - "Serce dla serca"

opiekun: Agata Kopeć

Hubert Mazurkiewicz, Wiktoria Wróblewska, Wiktoria Magierowska, Mateusz Magierowski,
Julia Magierowska, Andrzej Sikora, Jakub Niźnik, Joanna Iwuć, Daria Niemyska, Justyna Gancarz, 
Joanna Zieja, Izabella Pociecha, Andriana Reshetylo, Patrycja Senyk,
Wiktoria Fijołek, Kamil Korba, Jakub Gorzkowski

Rodzice zaangażowani w pomoc przy Szkolnym Kole Wolontariatu:

Beata Magierowska, Elżbieta Sikora, Monika Pociecha, Agnieszka Denc, Marlena Fijołek

AKCJE CHARYTATYWNE SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
W I SEMESTRZE  

Zbiórka karmy zwierzęcej - Fundacja Mondo Cane w Jeleniej Górze
"Szkoło Pomóż i Ty" - Fundacja Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych
"Szkoła Pamięta" - zbiórka zniczy i kwiatów (groby osób zasłużonych w naszej miejscowości)
Zbiórka pluszaków i słodyczy - z okazji Mikołajek dla dzieci z oddziału chirurgicznego w Legnicy
Pieczenie ciast i ciasteczek - dla osób z Domu Opieki Społecznej w Bolkowie