Kadra szkoły

Anna Szymańska - dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego, muzyki

WYCHOWAWCY 
Jadwiga Kupis - wychowawca oddziału przedszkolnego

Beata Chudyk - wychowawca klasy 1, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, geografii, SIP
Beata Olszowa -  wychowawca klasy 2, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki
Marta Tarka -  wychowawca klasy 3, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Helena Sawicka - Kręcichwost -  wychowawca klasy 4, nauczyciel języka polskiego, historii
Mirosław Jaworski -  wychowawca klasy 5, nauczyciel wychowania fizycznego
Karolina Retkowska -  wychowawca klasy 6, nauczyciel języka angielskiego, opiekun SU i SKO

Marta Habiak -  wychowawca klasy 7, nauczyciel matematyki, społeczny zastępca dyrektora szkoły
Marzena Kustra -   wychowawca klasy 8, nauczyciel języka polskiego

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW 
Jan Dowgiałło - nauczyciel techniki, edukacji informatycznej, wychowawca świetlicy
Irena Giniowiec - nauczyciel religii
Agata Groma - nauczyciel chemii
Paulina Jarosz - nauczyciel biologii
Agata Kopeć - nauczyciel religii, przyrody, chemii
Stanisława Kopka - nauczyciel wspomagający, wychowawca świetlicy
Małgorzata Kot - logopeda
Izabela Łukaszczyk - nauczyciel języka niemieckiego
Sylwia Madej - pracownik biblioteki szkolnej
Dominika Mróz - pedagog
Edward Nowak - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Piotr Pęcherczyk - nauczyciel fizyki
Roman Sadowski - nauczyciel WDŻ
Jadwiga Skrętkowska - wychowawca świetlicy
Anna Tobiasz - pedagog
Beata Woźniak - nauczyciel WOS