Kadra szkoły

Anna Szymańska - dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego

WYCHOWAWCY 
Izabela Bulga - wychowawca oddziału przedszkolnego

Beata Chudyk - wychowawca klasy 3, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, geografii, SIP
Beata Olszowa -  wychowawca klasy 1, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki
Marta Tarka -  wychowawca klasy 2, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Helena Sawicka - Kręcichwost -  wychowawca klasy 6, nauczyciel języka polskiego, historii
Mirosław Jaworski -  wychowawca klasy 7, nauczyciel wychowania fizycznego, informatyki kl. 4 - 6 
Karolina Retkowska -  wychowawca klasy 8, nauczyciel języka angielskiego, opiekun SKO

Marta Habiak -  wychowawca klasy 4, nauczyciel matematyki, społeczny zastępca dyrektora szkoły
Marzena Kustra -   wychowawca klasy 5, nauczyciel języka polskiego

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW 
Jan Dowgiałło - wychowawca świetlicy
Paulina Jarosz - nauczyciel biologii, WDŻ
Agata Kopeć - nauczyciel religii, przyrody, chemii
Stanisława Kopka - nauczyciel współorganizujący, wychowawca świetlicy
Małgorzata Kot - logopeda
Izabela Łukaszczyk - nauczyciel języka niemieckiego
Grażyna Książek - pracownik biblioteki szkolnej
Edward Nowak - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństw,  informatyki kl. 4 - 8 
Piotr Dajcz - nauczyciel fizyki
Beata Woźniak - nauczyciel WOS
Jadwiga Skrętkowska - wychowawca świetlicy, nauczyciel muzyki
Dominika Mróz - pedagog, nauczyciel doradztwa zawodowego