DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KACZOROWIE 
WE WSPÓŁPRACY Z PARAFIĄ W KACZOROWIE 

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA

KONCERT ORGANOWY
POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA BOLKOWA

WYSTĄPIĄ:

MACIEJ ROSZAK - skrzypce

JAKUB TYRPAK  - organy 

MICHAŁ KAŹMIERCZAK - organy

MARCIN ARMAŃSKI - organy 

SOBOTA, 6 KWIETNIA 2019 R. GODZ. 17.00

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA W KACZOROWIE 

Konkurs Fotograficzny "Dzień Ziemi" - 29.03.2019 

Konkurs przeznaczony jest dla kas IV - VIII

Cele konkursu: wyłonienie najpiękniejszych zdjęć pokazujących naturalne piękno naszej Ziemi, utrwalenie na fotografiach otaczającego nas piękna przyrody, rozpowszechnianie fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu dzięki czemu chętnie będziemy poznawali najbliższą okolicę, popularyzacja fotografiki. 

Każdy uczestnik może dostarczyć 1 fotografię w formacie A4, opis pracy: imię i nazwisko autora oraz tytuł pracy.

Organizator konkursu: Paulina Jarosz (nauczyciel biologii)

5.04.2019 - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla klas I - III 

Praca plastyczna (plakat reklamujący) o tematyce związanej            z dowolnie wybraną książką, technika: dowolna,                   format: A3, A4 (blok techniczny)

link do strony: 

www.mojaksiazka.gwo.pl

12.04.2019 - Dolnośląski Konkurs Plastyczny
"W magicznym lesie"
Tematy konkursu: 1. Cztery pory roku w lesie; 2. Mówimy NIE dzikim wysypiskom (nie śmiecimy w lasach); 3. Moja niezwykła przygoda w lesie; 4. Właściwe postępowanie z odpadami w lesie - sprzątanie lasu; 5. Mieszkańcy i skarby polskich lasów (zwierzęta, rośliny, grzyby itp.)
Od 4 roku życia, technika dowolna: prace płaskie, nie mogą zawierać gotowych elementów.
Format: A3, A4

12.04.2019 - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

"KARTKA OD STRAŻAKA"

dla klas I - VI, technika: rysunek, malarstwo, grafika, kolaż; (praca nie może zawierać elementów ruchomych, sypkich, odstających, roślinnych i spożywczych, format A5.

TEMAT: kartka wielkanocna z elementami strażackimi.

Burmistrz Bolkowa ogłasza Konkurs pod nazwą:

" Zabawka ze skrawka" dla dzieci przedszkolnych i klas I - III

Konkurs polega na wykonaniu w dowolnej technice zabawki/przedmiotu z wykorzystaniem materiałów pochodzących z odpadów przydatnych do ponownego użycia (tworzywa sztuczne, tkaniny, elementy organiczne, itp.)

Miejsce składania prac: Urząd Miejski w Bolkowie biuro nr 2

Termin: do dnia 15.04.2019 r. do godz. 13.00 

Burmistrz Bolkowa ogłasza Konkurs pod nazwą:

" Zabawka ze skrawka" dla młodzieży klas IV - VIII 

Konkurs polega na wykonaniu w dowolnej technice plakatu lub grafiki na temat segregacji odpadów i recyklingu lub "Zabawki ze skrawka" z wykorzystaniem materiałów pochodzących z odpadów przydatnych do ponownego użycia (tworzywa sztuczne, tkaniny, elementy organiczne, itp.)

Miejsce składania prac: Urząd Miejski w Bolkowie biuro nr 2

Termin: do dnia 15.04.2019 r. do godz. 13.00