KONKURS PLASTYCZNY 

"ZNAM PRZYRODĘ MOJEGO MIASTA I REGIONU"

- ZWIERZĘTA NASZYCH RZEK, STAWÓW I JEZIOR

Celem konkursu jest namalowanie lub wykonanie inną dowolną techniką przedstawienia zwierząt wodnych w ich środowisku. Praca może przedstawiać zwierzęta jednego lub kilku gatunków żyjących w karkonoskich lub polskich wodach.

Technika: dowolna

Format: A4, A3

Termin: do 18.10.2019 

XVII MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY

"Tęczowy kalendarz"

Temat: praca powinna być ilustracją jednego z dwunastu miesięcy - marzenia, przygody i przeżycia, pokazanie piękna przyrody związane ze zmianami pory roku.

Wiek: od 6 roku życia

Technika: malarstwo, rysunek i inne techniki płaskie, trwałe i barwne

Format: A3 w poziomie

Termin: 21.10.2019

www.wdk2tychy.pl 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

NA PROJEKT KARTKI POCZTOWEJ O TEMATYCE ŚWIĄTECZNEJ I ZIMOWEJ "TEN MAGICZNY CZAS..."

WIEK: od przedszkola

TECHNIKA: ołówek, kredka, flamaster, farba

FORMAT: A5 (wielkość zeszytu) na bloku technicznym, jednostronnie

TERMIN: 21.10.2019 (eliminacje szkolne)

www.muzeum.wroclaw.pl 

REJONOWY KONKURS PLASTYCZNY
"SPRZĄTANIE TO FAJNE ZADANIE"

WIEK: od 4 roku życia

TECHNIKA: prace płaskie, nie mogą zawierać gotowych elementów

FORMAT: A4, A3

TEMAT: segregujemy odpady, praca ludzi dbających 

na co dzień o czystość wokół nas, dbajmy o swoje otoczenie

TERMIN: 21.10.2019

www.mck.art.pl

XXIX KONKURS PLASTYCZNY

MIĘDZYNARODOWY SALON SZTUKI DZIECIĘCEJ

JAWOR - TURNOV 2019

Temat: dowolny

Wiek: od 3 roku życia

Technika: dowolna

Format: A3 (blok techniczny)

Termin: 25.10.2019

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY
"JESIENNE FANTAZJE PRZYRODY"

WIEK: od przedszkola

TECHNIKA: ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, akwrele

FORMAT: A3

TERMIN: 28.10.2019

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY
"KOLORY JESIENI"

WIEK: od przedszkola

TECHNIKA: dowolna

FORMAT: A3

TERMIN: 4.11.2019

III MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY
" Rzeka dziedzictwo natury, kultury i tradycji"
Temat: przedstawienie piękna i majestatu polskich rzek w różnych porach roku, ukazanie jej form i zjawisk, różnych historii i tradycji przynależnych do danego regionu

Wiek: od 7 roku życia

Technika: malarstwo, rysunek i inne techniki barwne

Format: A3

Termin: 8.11.2019 
www.dklapy.pl/rzeka