KONKURS PLASTYCZNY 

"ZNAM PRZYRODĘ MOJEGO MIASTA I REGIONU"

- ZWIERZĘTA NASZYCH RZEK, STAWÓW I JEZIOR

Celem konkursu jest namalowanie lub wykonanie inną dowolną techniką przedstawienia zwierząt wodnych w ich środowisku. Praca może przedstawiać zwierzęta jednego lub kilku gatunków żyjących w karkonoskich lub polskich wodach.

Technika: dowolna

Format: A4, A3

Termin: do 18.10.2019 

XVII MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY

"Tęczowy kalendarz"

Temat: praca powinna być ilustracją jednego z dwunastu miesięcy - marzenia, przygody i przeżycia, pokazanie piękna przyrody związane ze zmianami pory roku.

Wiek: od 6 roku życia

Technika: malarstwo, rysunek i inne techniki płaskie, trwałe i barwne

Format: A3 w poziomie

Termin: 21.10.2019

www.wdk2tychy.pl